אל-מאלכי : יש לסיים את הכיבוש הישראלי ולהתחשבן עם הפושעים

אל-קודס הכבושה – סאנא

שר החוץ הפלסטיני ריאד אל-מאכי חזר – לפי סוכנות ו’פא – על הדרישה שהחברה הבינ”ל תמלא אחר חובותיה ותפתח בצעדים מידיים כדי לסיים את הכיבוש הישראלי ולהעניש את הבכירים הישראלים על הפשעים שביצעו בתוך השטחים הפלסטיניים הכבושים.

הוא הדגיש עוד כי ההזדהות האמריקנית המוחלטת לכיבוש הישראלי היא אשר עודדה אותו להרחיק לכת עם פשעיו והפרותיו נגד זכויות העם הפלסטיני שאינן ניתנות לכל מיקוח.

מצד אחר, הזהיר אל-מאלכי מפני הדרדרות המצב הבריאותי של השבויים הפלסטינים בתוך המעצרים הישראליים, שם המוות האיטי מחכה להם כתוצאה לרשלמות הרפואית בכוינה מצידם של הישראלים.