הפקולטה לאגרונומיה בחומס – נוער מתנדב לנטוע עצי נוי