ניבינזיה: רוסיה מכינה הצעת החלטה חדשה להוביל את משלוחי הסיוע לסוריה

ניו יורק – סאנא

נציג רוסיה הקבוע ליד האו”ם ווסילי ניבינזיה הודיע כי רוסיה תגיש למועצת הביטחון הצעת החלטה אחרת להעביר את משלוחי הסיוע ההומניטרי לסוריה במקום הצעת החלטה שהיטילה ביחד עם סין וטו.

אתר רוסיה הים על פי ניבינזיה בהודעה משלו  שאמר נגיש הצעת החלטה לפיה הארכת אישור העברת משלוחי הסיוע למשך חצי שנה, דרך הפעלת מעבר אחר.

ניבינזיה הוסיף כי מוסקבה משוכנעת כי מעבר אחר מספיק להעברת משלוחי הסיוע, אחרי צמצום  המרחב הנשאר בשליטת הטרוריסטים באדליב, וסיפוק צרכיהם של האזרחים שם, הוא קרא לכל הצדדים המעוניינים בדבר לתרום בהעברת הסיוע ההומניטרי לסוריה ולא לפוליטיזצית התיק הזה.