מבזקים

משרד החוץ הפלסטיני : הריסת בתיהם של הפלסטינים על ידי הכיובש הוא פשע מלחמה

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי הריסת בתים ועסקים פלסטיניים על ידי שלטונות הכיובש הישראלי, הוא פשע מלחמה לפי החוק הבינ”ל, והוא קרא לבית הדין הבינ”ל הפלילי לפתוח בחקירה בפשעי הכיבוש, ולהתחשבן עם הבכירים המעורבים בהם.

משרד החוץ הפלסטיני הבהיר בהודעה שציטטה סוכנות ו’פא כי הכיבוש ממשיך בפשעיו נגד הפלסטינים ,וממשיך בפעולות הריסת בתיהם ועסקהם בעיר אל-קודס הכבושה, שהחדשות שבהן הריסת שלושה בתים ושישה עסקים היום על ידי שלטונות אלו, תוך הפרת הסכמי ג’נבה והחלטות האו”ם שמדגישות כי עיר אל-קודס היא בירת פלסטין והיא חלק בלתי נפרד מהשטחים הפלסטינים שנכבשו ב- 1967.

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי הריסת הבתים והעסקים הפלסטיניים הוא המשך למלחמה הפתוחה בפלסטין הכבושה ובעיקר בעיר אל-קודס.

משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל להתערב מיד ולנקוט בעמדה נחרצת כדי להביא להפסקת תוכניות הכיבוש הקולעות לחיסול השאלה הפלסטינית, בנוסף לכך הוא קרא לבית הדין הבינ”ל הפלילי לערוך חקירה רשמית בפשעי הכיבוש הישראלי נגד העם הפלסטיני, שטחו, רכושו ואתריו הקדושים.