מסע קטיפת הוורד הדמשקאי החל בתקווה שהתוצרת תהיה שופעת