חידוש אבטחת הכביש הבינ”ל M-4 אחרי הפרות שכירי הכיבוש הטורקי הרבות

אל-חסכה – סאנא

הכתב של סוכנות סאנא בעיר אל-חסכה מסר היום כי אחרי הפרות מספר מצד שכירי הכיבוש הטורקי, חודשה  אבטחתו של הכביש הבינ”ל M-4 המשתרע מהגבולות העיראקיים, עבורך באל-חסכה בואך עד חלב, וזה  בפני תנועת האזרחים בצל היערכות יחידות של הצבא הערבי הסורי לאורך הכביש.

הכתב הדגיש את אבטחת מלוא הכביש המשתרע בין אל-יערובייה לחלב עבורך בערי אל-קאמשלי, אל-חסכה ותל תמר בכיוון עין עיסא ומנבג’, ולאחר מכן לחלב שם אמור להיפגש עם הכביש הבינ”ל M-5.