סימפוזיון בדמשק לרגל יום השנה ה-72 של הנכבה

דמשק – סאנא

הוועד המכין של פעילות יום הזיכרון של כיבוש פלסטינה ויום אל-קודס העולמי קיים סימפוזיון אינטלקטואלי באמפיתאטרון אל-בעת’ שבדמשק.

באי המאורע הדגישו כי פלסטינה הייתה ועודנה נשארת המצפן של ההתקוממות הלאומית, ואל-קודס הערבית היא הבירה הנצחית וההיסטורית שלה חרף כל ניסיונות הישות הציונית המיועדים לטשטש את זהותה ולחסל את שאלתה העיקרית.

הם הדגישו עוד את הצורך לפרוס ולהפיץ אץ תרבות ההתקוממות בין הדורות במטרה לגלות את הניסיונות הישראליים האלה ולעמוד בכל תוקף מול התוכניות והאג’נדות הקולוניאליסטיות המיועדות להוליך שולל את דעת הקהל העולמית בקשר לשאלה הפלסטינית.