תושבי הכפרים אל-דשישה ואל-קאהרה בתל תמר בפרבר אל-חסכה חסמו דרכה של שיירה לכוחות הכיבוש האמריקאי