כלי התחבורה חוזרים לעבוד אחרי נקיטת הליכי המנע המיועדים להתמודד עם נגיף הקורונה