מטוס שהסיע 245 סורים התקועים בחוץ, מגיע מרוסיה לשדה התעופה הבינ”ל של דמשק