הממשלה : הטלת עוצר ביומיים שישי ושבת מדי שבוע

דמשק – סאנא

הצוות הממשלתי המעוניין באסטרטגיה הדיפת נגיף קורונה החליט להטיל עוצר בכל רחבי המדינה במהלך היומיים שישי ושבת מדי שבוע והחל מהשעה 12.00 בצוהריים ועד שעה 6.00 בבוקרו של היום שלאחר.

משרד הפנים ציין כי שוטרי ביטחון הפנים, אנשי המשטרה הצבאית ומערכות הביטחון אמורים לפקח על ביצוע העוצר המדובר, וכל ההליכים האלה מיועדים אך ורק לשמור על חייהם של התושבים, ולמנוע מהם שיילכו ויצטופפו בדרכים.