הסטודנטים הסורים שבמצריים חידשו את צידודם במולדת

קהיר – סאנא

הסטודנטים הסורים המשתלמים במצריים חידשו את צידודם במולדת עם כצבא ומנהיגות בעימות מול כל האתגרים.

לרגל יום השנה השבעים של הסטודנט הערבי הסורי, הם הבטיחו בהודעה משלהם להיות כנים ולא לשכוח את החללים אשר הקריבו את חייהם כדי להגן על המולדת מפני הפולשים והטרוריסטים.

הסטודנטים הדגישו את דביקותם בעקרונות הלאומיים עד השחרור מלא  והניצחון הנכסף, והבטיחו להמשיך הלאה עם תהליך הלימודים כדי לחזור למולדת ולתרום חלק בחידוש בנייתה לצד כל בני העם הסורי ובראשם גיבורי הצבא העומדים בכל תוקף מול הטרוריסטים התכפירים.