מבזקים

קליניקה ניידת שמשרתת 50 כפרים בפריפריה הדרומית של אידלב