יחידה צבאית מסכלת פיגוע התאבדות בכניסה הצפונית של ח’אן שיח’ון

אידלב – סאנא

יחידה של הצבא הערב הסורי סיכלה התקפת טרור במכונית תופת בהובלת טרוריסט מתאבד מארגון ג’בהת אל-נוסרה נגד נקודות צבאיות במבוא ח’אן שיח’ון בפריפריה הדרומית של אידלב.

כתב סאנא בחמה מסר כי מכונית ממולכדת בהובלת  מתאבד מארגון ג’בהת אל-נוסרה הטרוריסטי באה  מכיוון כפר סהיון, ניסתה לעבור את קווי ההגנה של הצבא בכביש הבינ”ל דמשק-חלב כדי להגיע לנקודות הצבאיות בכניסה הצפונית של עיר ח’אן שיח’ון המשוחררת וטופלה על ידי היחידה הצבאית הנצבת במקום והושמדה לפני הגעתה למטרה.

הכתב הוסיף כי בסריקות שנערכו במקום פיצוץ מכונית התופת ושרידיה נמצאו ברשותו של המתאבד מסמכים מוכיחים השתייכותו לארגון ג’בהת א-נוסרה בנוסף לשני רובים.