שיחות סוריות איראניות בקשר לאופקי שיתוף הפעולה האסטרטגי במגזר החשמל

טהראן – סאנא

שר החשמל המהנדס מוחמד זוהיר ח’רבוטלי דן היום בטהראן עם שר האנרגיה האיראני רדא ארדקאניאן  בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה האסטרטגי בין שתי הארצות במגזר החשמל לטובתן של שתי הארצות, ובהתאם לשלב הנוכחי של הסנקציות הכלכליות המעוולות הנתונות להן.

השר ח’רבטלי הצביע על תפקידן החשוב והאפקטיבי של החברות האיראניות ביציבות רשת החשמל בסוריה, וציין את חילופי המומחיות והקמת מפעלים ליצור חלקי חילוף הדרושים לתחנות החשמל שנגרמו להן נזקים בשל מלחמת הטרור המנוהלת נגד סוריה.

השר הצביע על הפרוייקטים שבצעה חברת “מבנא” האיראנית בסוריה והדגיש את הצורך להקמת פרוייקטים חדשים על יסוד שותפות אסטרטגית לטובתן של שתי הארצות.

השר ארדקאניאן הביע את נכונותו לשתף פעולה בצורה מליאה עם משרד החשמל בסוריה להשגת קפיצה איכותית שמגיעה לרמת שיתוף הפעולה המדיני והיחסים האסטרטגיים שבין שתי הארצות.