הסופרת הסורית מאריה דעדוש קיבלה בירדן את פרס שומאן של ספרות הילדים