מבזקים

הארועים בשטח

יחידות מהצבא השמידו קנים של א-נוסרה בפריפריות של אידליב וחמאת

מחוזות – סאנא  יחידות מהצבא הערבי הסורי המשיכו לבציע פעולות נגד מעוזים ומוצבים של טרוריסטינם מארגון ג’בהת א-נוסרה ומהקבוצות הנתונות למרותו, בשתי  הפריפריות של אידליב וחמאת, בתגובה על הפרותיהם החוזרות …

עוד ידיעות

הצבא השמיד רכיבים וביצורים לטרוריסטי ארגון ג’בהת א-נוסרה בפרבר חמא הצפוני

חמא – סאנא כתב סאנא בחמא מסר כי יחידה בצבא הערבי הסורי הפגיזה בארטילריה  קבוצה טרוריסטית שייכת לארגון ג’בהת א-נוסרה בסביבות אזור אל-מסאסנה שבנפת מחרדה המזרחי-צפוני, וגרמה לטרוריסטים אבדות. הכתב …

עוד ידיעות

יחידות הצבא השמידו את ביצורי הטרוריסטים מחזית א-נוסרה בפריפריה של אידליב

אידליב – סאנא יחידות הצבא הערבי הסורי חיסלו כמה טרוריסטים והשמידו את ביצורי הטרוריסטים מחזית א-נוסרה שהפרו את הסכם אזור הפחתת האלימות ותקפו את נקודות הצבא הערבי הסורי והעיירות השלוות …

עוד ידיעות

הצבא סיכל נסיון הסתננות של טרוריסטים באבו א-דהור והשמיד קנים באל-הביט ובקלעת אל-מדיק

מחוזות – סאנא יחידות מהצבא הערבי הסורי הפרוסות בפריפריבה של חמאת ביצעו מכות מרוכזות שהשמידו קנים ובצורים של הטרוריסטים, במסגרת תגבותיהן על ההפרות שקבוצות הטרור מבצעות נגד ההסכם על האזור …

עוד ידיעות

הצבא ממשיך פעולותיו נגד טרוריסטי ג’בהת א-נוסרה בפרברי חמא ואידליב

חמא ואידליב – סאנא כתב סאנא מסר כי יחידה מהצבא הערבי הסורי הפגיזה באמצעות ארטילריה ורקטות מוצבים לטרוריסטי ארגון ג’בהת א-נוסרה שבכפר אל-הביט, שבפרבר אידליב הדרומי, וכתוצאה לכך הושמדו מספר …

עוד ידיעות