מבזקים

הארועים בשטח

הצבא ממשיך בהתקדמות ברדיפה  אחרי הטרוריסטים בדרום חלב והיחידות  שלו הגיעו לצדי הכביש הבינ”ל חלב / דמשק

חלב – סאנא יחידות הצבא הערבי הסורי המשיכו את התקדמותן בפעולות הצבאיות שלהן בפריפריה הדרומית של חלב, הפגיזו בארטילריה וברקטות את ביצורי ארגון ג’בהת אלנוסרה והארגונים השייכים לו בציר ח’אן …

עוד ידיעות

יחידות הצבא משחררות את שני הכפרים לוף וקמחאנה בפריפריה  המזרחית של אידליב ורודפות אחרי שרידי הטרורסטים בכיוון עיר סראקב

אידליב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי המשיכו את התקדמותן במהלך פעולותיהן נגד הארגונים הטרוריסטיים בפריפריה המזרחית של אידליב, ושיחררו היום את שני הכפרים לוף וקמחאנה בציר ח’אן אלסבל …

עוד ידיעות

יחידות הצבא ממשיכות בהתקדמותן בציר סראקב מערת אלנועמאן וגורמות לטרוריסטים אבידות בציוד ובנפש   

אידליב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי טיהרו כפרים ועיירות רבים   בריף של אידליב מהטרור אחרי קרבות עזים הביאו לחסולם ולפציעתם של כמה מהם ,בנוסף להשמדת ציודם והרכבים שלהם. …

עוד ידיעות