הארועים בשטח

הצבא מתגבר את פריסתו בפרבר אלחסכה הצפוני 

אלחסכה-סאנא יחידות הצבא הערבי הסורי מרחיבות את פריסתן באזרי אלג’זירה הסורית,והתפרסו בנקודות חדשות בפרבר אלחסכה וזאת במסגרת משימותהן הלאומיות. כתב סאנא מסר כי יחידות הצבא הרחיבו את אזורי פריסתן באזורי …

עוד ידיעות

הצבא סכל מתקפת הטרוריסטים על כפר כפריה וחסל ריכוזיהם האחרונים בכפר אעג’אז שבפרבר אידלב

אידלב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי חיסלו את ריכוזי הטרוריסטים האחרונים בכפר אעג’אז, והשמידו שני רכיבים ממולכדים שבהם השתמשו קבוצות הטרור כדי לתקוף כפר כפריה באזור סנג’אר שבפרבר …

עוד ידיעות

יחידות הצבא נכנסות לכפר אלסוסה ומאגרי אלעליה בכביש הבינ”ל אלחסקה – חלב

אלחסקה – סאנא יחידות הצבא הערבי הסורי הרחיבו היום את נקודות היערכותן בכביש הבינ”ל אלחסקה חלב, נכנסו לכפר אלסוסה אלע’רביה ומאגרי הגרגירים של אלעליה בפריפריה הצפון מערבית של אלחסקה במסגרת …

עוד ידיעות

הצבא תפס בחזרה את הכפרים אם אלח’לח’יל ,דהרת אלזרזור ,אלסיר וחוות אלמשירפה שבפרפר אידליב הדרומי מזרחי

אידליב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי ממשיכות את פעולתיהן נגד רכוזי ארגוני הטרור בפרבר אידליב הדרומי -מזרחי תוך הסגת התקדמות חדשה במהלכה תפסו בחזרה את הכפרים אם אלח’לח’יל …

עוד ידיעות