روسیه: اینترپل عمدا به جایگاه سرویس های امنیتی ما لطمه می زند

مسکو – سانا

الکساندر باستریکین رئیس کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که پلیس بین المللی (اینترپل) مسئولیت ممانعت اجرای حکم بازداشت صادر شده در روسیه علیه افراد تحت تعقیب به منظور تحقق عدالت را بر عهده دارد.

باستریکین امروز در مصاحبه ای با خبرگزاری “نووستی” اظهار داشت: بیش از /8600/ نفر توسط دادگستری روسیه تحت تعقیب هستند و اینترپل همه درخواست های ما را در خصوص تحقیقات بین المللی درباره آنها پیگیری می کند ، ونوعی بازنگری غیرموجه برای همه متهمانی که روسیه خواستار دستگیری آنها شده بود، صورت می گیرد.

رئیس کمیته تحقیقات روسیه نیز اشاره کرد که این کار برای جلوگیری از استفاده از کانال های اینترپل در موارد خاص و لطمه وارد کردن به جایگاه سرویس های امنیتی روسیه انجام می شود.

باستریکین همچنین تاکید کرد که این اقدامات شواهدی از جانبداری اینترپل از کشورهای غربی است که اصل بی طرفی سازمان بین المللی را تضعیف می کند.