کسب چهار مدال نقره و برنز توسط سوریه در المپیاد بین المللی شیمی در سوئیس

دمشق – سانا

تیم المپیاد علمی سوریه در المپیاد جهانی شیمی که بین 17 تا 24 ژوئیه توسط سوئیس با حضور دانشجویان 90 کشور برگزار شد ، چهار مدال نقره و برنز کسب کرد.

سازمان تعالی و خلاقیت امروز در بیانیه ای اعلام کرد که دو مدال نقره توسط دانش آموزان سلمه عمران از حمص و محمد غزل حمیده از حلب و دو مدال برنز توسط دانش آموزان عبدالقادر حسین از حلب و سلمان درویش از حمص به دست آمد.

این سازمان با اشاره به اینکه برای نخستین بار در تاریخ حضور سوریه در المپیادهای جهانی ، دانشجویان المپیاد علمی سوریه در یک مسابقه و بر روی یک سکوی به دو مدال نقره دست یافتند ، نشان داد که دانشجویان با شایستگی و دستاورد بی سابقه به این نتیجه دست یافتند ، و همچنین تاکید کرد: پسران سوریه هر جا که حضور دارند خود را نشان می دهند.

شایان ذکر است چهاردهمین شرکت بین المللی سوریه در المپیاد بین المللی شیمی است که تیم کشورمان در سال گذشته چهار مدال برنز کسب کرد تا امسال با کسب مقام دوم جهان عرب و کسب دو مدال برنز و دو مدال نقره به نتایج المپیاد علمی سوریه اضافه شود.