مقاومت لبنان تجهیزات جاسوسی جدید دشمن اسرائیلی را در موضع «رامیا» با سلاح های مناسب هدف قرار داد

شاهد أيضاً

ادامه تحویل جو به مراکز خرید در استان درعا

درعا-سانا مهندس فراس الشرع مدیر شعبه موسسه عمومی علوفه در درعا از ادامه عملیات خرید …