گفتگوهای وزرای بهداشت و امور اجتماعی در مورد راه های همکاری برای ارتقای کار سازمان های غیر دولتی

دمشق-سانا

دکتر حسن الغباش وزیر بهداشت و لوغی المنجد وزیر امور اجتماعی و کار در خصوص راه های همکاری برای حمایت و ارتقای کار انجمن های خیریه ها و سازمان های غیر دولتی و بهبود خدمات ارائه شده به بیماران گفتگو کردند.

وزیر الغباش بر اهمیت تقویت گفتگو، مشارکت و چارچوب کاری بین وزارتخانه های بهداشت، امور اجتماعی و کار و بخش خصوصی برای خدمت به جامعه تاکید کرد.

وزیر المنجد به نوبه خود توضیح داد که انواع مختلفی از تسهیلات در اختیار موسسات خیریه و سازمان های غیردولتی قرار می گیرد تا نقش خود را بیشتر ایفا کنند، و به آنها کمک کنند تا نیازهای کاری خود را با هماهنگی با طرف های مختلف مرتبط تامین کنند.

وزیر المنجد بر اهمیت همکاری برای یافتن اشکال موثر مشارکت در اجرای پروژه های بین بخش های دولتی و خصوصی تاکید کرد،