شهادت شش فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر در جنوب طوباس

قدس اشغالی – سانا

در جریان یورش نیروهای اشغالگر به شهر طوباس در کرانه باختری شش فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر شهید شدند و شمار دیگری از فلسطینیان زخمی شدند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر ضمن یورش به اردوگاه الفارعه در جنوب شهر به فلسطینیان تیر اندازی کردند و شش فلسطینی را به شهادت رساندند.