رسانه‌های دشمن اسرائیل از سقوط موشک‌های شلیک شده از جنوب لبنان به سوی شهرک‌های الجلیل علیا خبر دادند

شاهد أيضاً

المقداد: واشنگتن و متحدانش تصمیم گرفتند کار دیپلماتیک و گفتگوهای سیاسی را کنار بگذارند و سیاست های هژمونی، محاصره، اجبار و اقدامات قهرآمیز را برای هدف قرار دادن کشورهای خاص و یافتن بهانه هایی برای مداخله در امور داخلی آن و تلاش برای تضعیف حاکمیت و تضعیف انتخاب‌های ملی برای توجیه رفتار مجرمانه‌شان، این واقعیت را تغییر نخواهد داد، اتخاذ کردند