رسانه های اسرائیلی: بیش از 100 جسد سرباز و شهرک نشین در منطقه (بئيری) در اطراف غزه پیدا شد

شاهد أيضاً

رسانه های  لبنانی: یک شهروند لبنانی در نتیجه حمله دشمن اسرائیلی که خودروی او را در تقاطع شهرک الخیاره در غرب بقا هدف قرار داد ، به شهادت رسید

رسانه های  لبنانی: یک شهروند لبنانی در نتیجه حمله دشمن اسرائیلی که خودروی او را …