احمد غصون، بوکسور سوری در اولین مبارزه خود در دوره بازی های آسیایی هانگژو چین، کیم جینجیا از کره جنوبی را در وزن 80 کیلوگرم شکست داد 

احمد غصون، بوکسور سوری در اولین مبارزه خود در دوره بازی های آسیایی هانگژو چین، کیم جینجیا از کره جنوبی را در وزن 80 کیلوگرم شکست داد