تسلیت سوریه به دولت و مردم عراق برای قربانیان آتش سوزی هولناک نینوا

دمشق – سانا

سوریه مراتب تسلیت خود را به دولت و مردم عراق برای تلفات جانی و مجروحان در حادثه آتش سوزی هولناکی که در استان نینوا در شمال عراق رخ داد، اعلام کرد.

وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه و مهاجران جمهوری عربی سوریه عمیقاً تأسف و اندوه مردم ، دولت و رهبری جمهوری عربی سوریه را برای تلفات جانی و ومجروحان حادثه آتش سوزی هولناک در استان نینوا در شمال عراق ابراز می دارد.

وزارت امور خارجه گفت: صادقانه ترین مراتب تسلیت را به دولت و مردم برادر عراق و خانواده های قربانیان عرض می نماییم و برای مجروحان و زخمی شدگان شفای عاجل را آرزومندیم.

وزارت امور خارجه در پایان اعلام کرد: سوریه ایستادن مردم کشور برادر عراق در کنار مردم سوریه فراموش نکرد و ما ایستادگی خودمان را در کنار اهالی ما در کشور برابر عراق اعلام می کنیم.