بررسی عملکرد ACSAD در توسعه کشاورزی در کارگاه مشاوره ای در قاهره

قاهره-سانا

امروز در یک کارگاه مشاوره ای در قاهره عملکرد مرکز عربی برای مطالعات مناطق و سرزمین های خشک (ACSAD) مورد بحث قرار گرفت.

در این کارگاه که تحت حمایت دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی و با حضور تعدادی از وزرا و مدیران سازمان های عرب برگزار شد، دکتر نصرالدین العبید مدیر کل ACSAD بر اهمیت تحقیقات این مرکز در کاهش شکاف غذایی و توسعه کشاورزی عرب تاکید کرد.

العبید همچنین به بررسی تلاش های ACSAD برای رویارویی با چالش های زیست محیطی از طریق اجرای بیانیه قاهره در مورد سازگاری با تغییرات آب و هوا و کاهش اثرات منفی آن بر منطقه عرب پرداخت.

دکتر العبید در حاشیه این کارگاه با وزرای کشاورزی لبنان، فلسطین، اردن، عربستان سعودی و مصر دیدار کرد و پروژه های مشترک ACSAD در این کشورها را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دکتر العبید همچنین در دیدار با احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب و دکتر علی بن ابراهیم المالکی دستیار دبیرکل در امور اقتصادی ضمن بررسی فعالیت های این مرکز بر تقویت نقش اتحادیه در حوزه های کشاورزی، امنیت آب و توسعه معیشتی و احیای مناطق خشک و نیمه خشک تاکید کرد.