افتتاح دیر سنت مار آنتونیوس بزرگ در صدد در حومه حمص

حمص-سانا

پاتریارک مار ایگناتیوس افرام دوم کریم، پاتریارک انطاکیه و تمام شرق و رئیس عالی کلیسای ارتدوکس سریانی در جهان، دیر سنت مار آنتونیوس بزرگ در صدد در حومه شرقی حمص را افتتاح کرد.

پاتریارک افرام دوم طی سخنانی به همزمانی افتتاح دير سنت مار آنتونیوس بزرگ با جشن میلاد شريف پیامبر اشاره کرد و افزود: سوریه الگویی از وحدت ملی، عزیمت برای بازسازی و سازندگی است.

عالیجناب پاتریارک افرام دوم بار دیگر در سخنان خود خواستار رفع تحریم های ناعادلانه علیه سوریه شد. وی همچنین از فداکاری سوری ها و بویژه مردم صدد در رویارویی با تروریسم تاریک قدردانی کرد.

وی نیز بر وفاداری به خون شهدا با تقویت کشور در برابر دشمنان داخلی و خارجی تاکید نمود.

پاتریارک افرام دوم نیز از نقش سوری های مقیم خارج به ویژه مردم شهرهای صدد و حفار در حمایت از توسعه کشورشان قدردانی کرد.

اسقف مارتیمو ثاوس متی الخوری اسقف ارتدکس سریانی حمص، حماه و طرطوس نیز به نوبه خود گفت: افتتاح این صومعه منطقه تاریخی صدد را احیا می کند و همزمان آن با جشن میلاد شریف پیامبر موید وحدت مسلمانان و مسیحیانی است که از هزاران سال پیش در سوریه زندگی کرده اند.

وی همچنین قدردانی خود را از دلاوری های ارتش ما در دفاع از میهن اعلام کرد.

در این افتتاحیه اسقف های ارتدکس سریانی، سران کلیساها و نمایندگان آنها در حمص و جمعی از کشیشان و مردم منطقه حضور داشتند.