وزرای امور خارجه بریکس: اصلاح سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل آنها را کارآمدتر و مؤثرتر می کند

مسکو – سانا

وزرای امور خارجه کشورهای برکس ضمن اعلام حمایت کامل خود را از اصلاحات سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند که این روند اصلاحات آن سازمان ها را دموکراتیک تر خواهد کرد و کارایی و اثربخشی آنها را افزایش خواهد داد.

وزارت امورر خارجه روسیه امروز در بیانیه ای اعلام کرد: وزرای امور خارجه کشورهای این گروه طی نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل حمایت خود از اصلاحات جامع سازمان ملل از جمله شورای امنیت سازمان ملل برای دموکراتیک تر ، نماینده تر ، کارآمدتر و موثرتر کردن آن و افزایش نمایندگی کشورهای در حال توسعه در همه مقوله های عضویت این شورا، تا بتواند به اندازه کافی به چالش های فعلی جهانی پاسخ دهد، اعلام کردند.

آنها همچنین حمایت خود را از آرزوهای مشروع کشورهای در حال توسعه در آفریقا ، آسیا و آمریکای لاتین ، از جمله برزیل ، هند و آفریقای جنوبی ، تا بتوانند نقش بیشتری در امور بین المللی ، به ویژه در سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل داشته باشند ، اعلام کردند.

این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کرد: وزیران امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع به اهمیت تلاشهای مستمر با هدف افزایش کارایی و اثربخشی سازمان ملل در انجام وظایف محوله به آن اشاره کردند.

وزیران همچنین خواستار ادامه همکاری با هدف بهبود منابع ، مدیریت و بودجه سازمان ملل متحد ، حفظ نقش کشورهای عضو به عنوان نیروی محرکه سازمان ملل متحد و همچنین تضمین نظارت و تقویت موثرتر فعالیت های سازمان شدند.