شرکت توليد انگور سوریه در سویدا بیش از 790 تن دریافت می کند

سویدا – سانا

به گفته مهندس فادی شقیر، مدیر این شرکت، مقدار انگور برای شیره تحویلی از کشاورزان به شرکت فرآوری انگور سوریه در السویداء از هفدهم ماه جاری تا کنون از 790 تن فراتر رفته است.

چوکیر توضیح داد که این شرکت امروز یک میلیارد لیر سوریه را به عنوان اولین پرداخت این مبلغ به اتحادیه کشاورزان در بانک تجاری منتقل کرده است تا به کشاورزان پرداخت شود ، با اشاره به اینکه قیمت مصوب برای انگور سفید 2500 پوند سوری در هر کیلوگرم و برای انگور سیاه 2800 پوند در هر کیلوگرم است.

شرکت تولید انگور سوریه در سویدا فصل گذشته حدود 5630 تن انگور آبدار دریافت کرد.