حما امروز به روایت تصویر

شاهد أيضاً

بازدید استاندار حسکه از مراکز اسکان موقت خانواده های آواره

حسکه-سانا غسان خلیل، استاندار حسکه، از اوضاع خانواده های آواره در مراکز اسکان موقتی که …