6-157

شاهد أيضاً

الغباش با المنظری درباره راه های تقویت همکاری و بهبود واقعیت سلامت گفتگو کرد

ژنو-سانا دکتر حسن الغباش، وزیر بهداشت امروز با دکتر احمد المنظری، مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت …