برق استان قنیطره وصل شد

قنیطره-سانا

برق استان قنیطره که به دلیل نقص فنی در شبکه 66 کیلو ولت قطع شده بود، با تلاش نیرو‌های شرکت برق استان وصل شد.

مهندس “بسام مصری” مدیر شرکت برق قنیطره اعلام کرد: علیرغم شرایط نامساعد جوی، امروز با تلاش نیروهای شرکت برق استان وصل شد.

شایان به ذکر است که شرکت برق استان قنیطره دیروز از قطع برق به دلیل شرایط جوی حاکم خبر داده بود.

ل.ب