چین خواستار لغو اقدامات یکجانبه غرب علیه سوریه شد

نيويورک-سانا

چین خواستار لغو اقدامات اجباری یکجانبه غرب علیه سوریه شد.

“ژانگ جون” نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد دیروز در نشست مجازی شورای امنیت در مورد تحولات سیاسی و امور بشردوستانه سوریه گفت: اقدامات اجباری یکجانبه غرب علیه سوریه به طور مستقیم بر زندگی سوری ها تاثیر گذاشته و از رسیدن کمک های پزشکی به آنها جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری چین ” شین‌‌خوا” به نقل از “ژانگ جان”، در این راستا ما بر اهمیت تلاش بیشتر برای ایجاد حل سیاسی بحران سوریه تاکید می کنیم.

نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد با تاکید بر حمایت کشورش از کمیته قانون اساسی سوریه نیز گفت: فعالیت این کمیته  باید بدون هرگونه دخالت و فشار خارجی ادامه یابد چون معتقدیم، این ملت سوریه هستند که باید درباره آینده خود تصمیم گیری کنند.

ل.ب