برای اجرای دستورات رئیس جمهور بشار اسد … کابینه یک برنامه جامع برای جبران خسارت آسیب دیدگان در آتش سوزی ها در لاذقیه، طرطوس، حمص و منطقه الغاب را به تصویب رساند

دمشق – سانا

در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور بشار اسد برای اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش درد و رنج مردم آسیب دیده ناشی از آتش سوزی ها در مناطق لاذقیه، طرطوس ، حمص و منطقه الغاب، کابینهامروز با تشکیل جلسه ای به ریاست مهندس حسین عرنوس یک طرح جامع برای جبران خسارت آسیب دیدگان این آتش سوزی ها را به تصویب رساند که به کشاورزان کمک می کند تا مجددا محصولات کشاورزی بکشند و اراضی خود را احیا کنند.

طرحی که امروز در جلسه هفتگی کابینه به تصویب رسید شامل حمایت مالی مستقیم از کشاورزان برای پرداخت ارزش کامل محصولات آسیب دیده در نتیجه آتش سوزی ها می باشد(50 درصد ارزش محصولات در طی سال جاری و در دو سال بعد هر سال 25 درصد باقیمانده پرداخت می شود).

این طرح همچنین شامل بررسی تدوین یک پیش نویس قانون است که شامل اعطای وام های بدون بهره به کشاورزان آسیب دیده از آتش سوزیست به شرط آنکه بازپرداخت‌‌ها وام قبلی آنها زمانبندی بشوند.

براساس این پیش نویس قانون کشاورزان آسیب دیده از جریمه های بهره و دیرکرد بابت تاخیر در پرداخت بدهی معاف می شوند.

کابینه همچنین تصمیم به مرمت خانه های آسیب دیده و پرداخت خسارات به کشاورزانی که دام هایشان در آتش سوزی از بین رفته است گرفت.

بر اساس این تصمیم 50 درصد ارزش دام های کشاورزان بطور مستقیم و مابقی طی یک وام بدون بهره با اقساط طولانی به آنها پرداخت شود.

همچنین کابینه با اختصاص 59 ماشین مهندسی سنگین برای احیای مجدد زمین ها موافقت کرد.

غیاث