شبه نظامیان قسد منطقه مساکن الشرطه در محله غویران در حسکه را به زور سلاح به تصرف خود در آوردند و به ساکنان آن تعرض کردند

حسكه – سانا

شبه نظامیان قسد مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا منطقه مساکن الشرطه در محله غویران در حسکه را به زور سلاح به تصرف خود در آوردند و ساکنان آن را بیرون راندند.

منابع محلی نیز از زخمی شدن یک زن و کودکش در جریان حمله شبه نظامیان قسد به منطقه مساکن الشرطه خبر دادند.