اختصاص بخش بیماری های پولمونولوژی به عنوان مرکز قرنطینه پزشکی در بیمارستان “الباسل” در استان طرطوس

طرطوس-سانا

اداره کل بیمارستان عمومی “الباسل” در طرطوس اعلام کرد بخش بیماری های پولمونولوژی در بیمارستان “الباسل” به عنوان مرکز قرنطینه پزشکی  در راستای ادامه اقدامات مقابله با ویروس کرونا اختصاص یافت.

ادامه دارد…