شورای وزیران کشور: اجرای مقررات منع آمد و شد بین استان های کشور از روز سه شنبه آتی ساعت 18:00 تا روز 16 آوریل و بررسی مسئله حقوق کارمندان سوریه

دمشق- سانا

شورای وزیران کشور بر اهمیت آگاهی مردم در این برهه زمانی بسیار حساس برای مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد

این شورای آگاهی مردم را دریچه اطمینان برای منع شیوع این آپیدمی از طریق پایبندی به اقدامات احتیاطی وکاهش خروج از منزل مگر برای خرید مواد اساسی به صورت انفرادی با اتخاذ تدابیر پیشگرانه ودوری از ازدحام جمعیت, دانست.

ودر سایه پیگیری لحظه ای از مساله شیوع ویروس کرونا در منطقه ودر جهان ودر راستای دستورات لازم الاجرا برای محاصره انتشار این ویروس شورای وزیران در نشست هفتگی خود به رئاست نخست وزیری کشور مان مهندس عماد خمیس مقرر شد اجرای قانون منع رفت وآمد بین استان های کشور از روز سه شنبه آتی ساعت 18:00 تا روز 16 آوریل , و وزارت کشور موظف است تا دستورالعمل اجرایی این قانون را تنظیم کند.

شورای وزیران برنامه وزارت دارایی برای تنظیم فرآیند پرداخت حقوق ودسمتزد کارکنان وبازنشستگان نظامی وغیره تصویب کرد تا این حقوق را در طول ماه از طریق حسابدران یا عابر بانک پرداخت شوند.

شورای وزیران مکانیزم های وزارت های تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان و اقتصاد وتجارت خارجی به منظور نظارت بر بازارها وتامین مواد غذایی و وارد کردن مواد اساسی به کشور واقدامات اتخاذه شده در راستای ایجاد یک فرآیند برای توزیع صحیح این کالاها بین مردم در تمام مناطق وحومه های استان ها را بررسی کرد.

غیاث جاویش