بازگشت ده ها خانواده آوره سوری از لبنان

حمص -سانا 

حومه دمشق – حمص ،

 صدها نفر از آوارگان سوری روز سه شنبه در چهارچوب تلاش های دولت سوریه برای بازگشت همه آوارگان به وطن خود ، از لبنان به روستاها و شهرهایی اط رطیق گذرگاه های جديدة يابوس والزمرانی در ریف  دمشق وگذرگاه الدبوسيه وجوسيه در ریف حمص بازگشتند که توسط ارتش عربی سوریه از تروریسم آزاد شده بودند

خبرنگاران سانا در این گذرگاه ها گفتند که ده ها نفر از اتوبوس های سوریه و کامیون هایی که با چمدان ها حمل می شوند از طریق گذرگاه های الدبوسیه ، جوسیه، الزامرانی و جدیده یابوس از مرزهای لبنان وارد شده اند و صدها شهروند سوری در آن حضور دارند.

.