مزدوران اردوغان تعدادی از جوانان را از روستای القاطوف در راس العین ربودند

حسکه – سانا

  تروریست های که تحت فرمان نیروهای اشغالگر ترکیه کار می کنند ، تعدادی از  جوان را از اهالی روستای القطوف در راس العین در حسکه ربودند و خانه های آنها را سرقت کردند.

خبرنگار سانا در حسکه  گفت که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنها از گرو های تروریستی به اقدامات خصمانه خود علیه غیرنظامیان در حسکه در شمال غربی حومه ادامه داده اند ، و آنها تعدادی از جوانان را از روستای القاطوف در منطقه راس العین دستگیر کرده اند.

تروریست ها همچنین تعدادی خانه را که صاحبان آنها به دلیل حملات تروریست ها و اقدامات اشغالگر ترکیه را ترک کرده اند ، سرقت کرده اند.

خبرنگار افزود: هشت مزدور اردوغان در روستای الهراس در روستای راس العین کشته شدند.

 در چارچوب تلاش های خود برای ایجاد تغییرات جمعیتی ، نیروهای اشغالگر ترکیه امروز 8 خانواده جدید از مزدوران تروریستی خود را به روستاهای حمید و العراده در حومه راس العین منتقل کردند.

خبرنگار  خاطرنشان کرد: نیروهای اشغالگر ترکیه با ایجاد دو نقطه نظامی در روستاهای الکنیهر و طولان در ریف راس العین ،اتاقهای پیش ساخته از روستای السوده در ریف راس العین  منتقل کردند.