برگزاری  ماراتن به مناسبت روز جهان معلولین در دمشق

دمشق -سانا

امروز به مناسبت روز جهانی معلولین با مشارکت 1000 مفر از جمله 300 معلول  ، انجمن “اهل الشام ” و انجمن ” الندی ”  یک ماراتون در دمشق  برگزار شد.

در این ماراتن  شرکت گنندگان از موسسه نگهداری معلولین که وابسته به وزارت امور اجتماعی و تعدادی از انجمن های محلی شرکت کردند.

این  ماراتن از سالن ورزشی  الجلاء در  بزرگراه «المزه» ددر دمشق برگزار شد.