تنظيم ضبوط تموينية بحق أصحاب محال تجارية مخالفة في حمص

حمص- سانا

اداره تجارت داخلی و حمایت مصرف کنندگان در استان حمص 12 سازمان غذا وامکانات را علیه صاحبان مغازه های تجاری در این شهر منصوب کرد.

رامی الیوسف، مدیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان، در بیانیه ای به خبرنگار سانا گفت که جیره برگزار شدبه موجب نقض مالکیت مواد ناشناخته “مواد غذایی و غیر غذایی” بعضی از آنها منقضی شده است.

وی اشاره کرد که تمام مواد نقض کننده مصادره شده اند و تخریب منقضی شده و انتقال کنترل به قوه قضاییه صالح به دادگاه صالح منتقل شده است.

شاهد أيضاً

مجروحیت تعدادی از فلسطینیان بر اثر حملات نیروهای اشغالگر غرب سفلیت

قدس اشغالی-سانا تعدادی از فلسطینیان امروز در جریان حمله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهرک قراوه …