همایش حمایت از مردم مظلوم یمن : تاکید بر ضرورت توقف تجاوز عربستان سعودی علیه یمن

تهران-سانا

شرکت کنندگان در همایش بین المللی حمایت از مردم مظلوم یمن که در مرکز همایش های بین المللی تهران برگزار شد، تجاوزات رژیم عربستان سعودی علیه ملت یمن را محکوم و بر ضرورت توقف این اقدامات تاکید کردند.

شرکت کنندگان تاکید کردند: رژیم های عربستان سعودی و امارات در جنگ ها به قصد خدمت اقتصاد کشورهای مستکبر پولشان را می بردازند.

شرکت کنندگان به ضرورت تداوم فعالیت های این همایش تا کشتار مردم یمن متوقف شود اشاره کردند.