Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün’de Tarım Bakanları Dörtlü Toplantısının Sonuçları Nelerdir?

ŞAM – Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan’daki Tarım Bakanları, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve gıda güvenliğini sağlamak için ortak bölgesel projeler oluşturmak üzere dört ülkedeki tarım bakanlıkları ile uluslararası kuruluşlar arasında ortaklıklar oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturulması gereğini vurguladılar.

Şam’da düzenlenen dörtlü toplantıda yayınlanan nihai bildiride bakanlar, tarım ve gıda alanında en iyi koordinasyon düzeylerini elde etmek için tarım alanları ve ilgili hizmetlerde işbirliği, koordinasyon ve entegrasyon için bir formül bulma konusunda anlaştılar.

Bakanlar, platformun kurulmasının, dört ülkede üzerinde anlaşmaya varılan tarımsal takvim, mevzuat, planlar ve tarım programları dahilinde dolaşıma sunulan ürün miktarının ve üretim gereksinimlerinin belirlenmesine yardımcı olan tarımsal istatistiki verilerin değiş tokuşuna katkıda bulunacağını belirtti.

Bakanlar ayrıca, tarım ürünlerinin pazarlanması, dört ülkede sözleşmeli çiftçiliğin etkinleştirilmesi ve gıda konusunda uzmanlaşmış özel sektörden pazarlama şirketlerinin kurulması yoluyla tarım ürünleri mübadelesinin geliştirilmesini vurguladılar.

Bakanlar, üzerinde anlaşmaya varılan hususları takip etmek, engelleri tartışmak ve uygun çözümler önermek ve bugün imzalanan dörtlü mutabakat zaptı hükümlerini sahada mutabakata dayalı, icrai tedbirlere dönüştürmek için ortak bir teknik koordinasyon komitesi kurma konusunda da anlaştılar.

Sonuç bildirgesi, bilimsel ve teknik bilgi ve bilimsel araştırma sonuçlarının değiş tokuşu ve tarım ve çevre alanlarında ortak araştırma programlarının uygulanması yoluyla tarımsal bilimsel araştırma ve bitkisel üretim alanında işbirliğini etkinleştirmenin yollarını sundu.

Hayvansal üretim ve besicilik alanında, veteriner karantina, veteriner sağlık sertifikalarının değişimi, bu sertifikaların taraf devletler nezdinde standardizasyonu, hayvan sağlığı ve veteriner ilaçları alanında deneyim paylaşımı konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Emtia ve tarım ürünlerinin mübadelesi alanında ise, taraf devletler arasında bilimsel ve teknik alanda koordinasyon ve işbirliği ile ticaret alışverişi için bir plan geliştirilmesi ve her ülkenin ulusal çıkarları korunurken aralarında tarımsal emtia akışının kolaylaştırılması konusunda mutabakata varıldı.

 

R.M.

Telegram Kanalımız 

Facebook Sayfamız

Check Also

İnsani Yardım Taşıyan BAE Uçağı, Lazkiye Uluslararası Havalimanı’na Ulaştı

LAZKİYE – Depremden etkilenenlere bir BAE yardım uçağı bugün Lazkiye Uluslararası Havalimanı’na geldi. Lazkiye Havalimanı …