Büyükelçi Sabbağ: Suriye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi İle İlgili Tüm Yükümlülüklerini Yerine Getirdi

LAHEY – Suriye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini yeniden teyit ederken, ABD ve Batılı müttefiklerinin Suriye imajını zedelemek ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek için yalanlar yayarak yürüttüğü medyada tırmanma ve karalama kampanyalarının kararlılığını ve yükümlülüklerini uygulamaya devam etme iradesini etkilemeyeceğini vurguladı.

Suriye’nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünde daimi temsilcisi Büyükelçi Bassam Sabbagh, Silahların Yasaklanması Sözleşmesine Taraf Devletler Konferansı’nın 25. Oturumunda, “Suriye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne 2013 yılında katıldığından beri, tüm yükümlülüklerini yerine getirdi ve kimyasal silahlarını ve üretim tesislerini kusursuz ve eşi görülmemiş şekilde imha ettiğini belirtti.

Sabbağ, “Suriye’nin yaptığı şey, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını açıkça ifade ederken, sözleşmeye taraf devletlerden biri, uzun yıllardır katılımı geçen ve halen devasa kimyasal silah cephaneliğini yok etmekte geciken ABD’dir” dedi.

İsrail’in Suriye Egemenliğine Karşı Gerçekleştirdiği Saldırılar, Terör Grupların Desteklenmesine Katılımının Kanıtıdır.

Sabbağ, Suriye, sözleşmenin evrenselliğini sağlamak için ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgularken, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü, kimyasal silahlara karşı etkili bir küresel rejimin kurulmasını sağlamak için sözleşmeye henüz katılmamış olan “İsrail”i mümkün olan en kısa sürede katılmaya davet etme çabalarını iki katına çıkarmaya çağırdı.

Sabbağ, “İsrail”in Ortadoğu bölgesinde, özellikle Suriye egemenliğine yönelik defalarca gerçekleştirdiği saldırıların, bölgenin güvenliğine ve istikrarına yönelik tehdidinin ve terörist grupların desteklenmesine katılımının kanıtı olduğunu açıkladı.

Sabbağ, Suriye’nin kimyasal silahların herhangi bir taraf tarafından, her koşulda ve her yerde kullanılmasını kategorik olarak reddettiğini belirtirken, Suriye’nin hiçbir köyünde veya şehrinde hiçbir kimyasal maddeyi silah olarak kullanmadığını ve 2014’te imha edilmesinden bu yana hiçbir kimyasal silaha sahip olmadığına işaret etti.

Sabbağ, “Covid 19” salgını nedeniyle çalışmalarını etkileyen büyük zorluklara rağmen, Suriye’nin örgütün teknik sekreterliği ve çeşitli ekipleriyle olumlu ve yapıcı bir işbirliği sürdürme ve Sekreterya Genel Müdürü Büyükelçi Fernando Arias tarafından başlatılan yapılandırılmış diyalog yaklaşımıyla tam bir ivme ile ilerlemeye olan kararlılığını da yineledi.

Sabbağ, Suriye’nin Teknik Sekreterliğin Bilimsel Araştırma ve Araştırma Merkezinde yedinci teftiş turunu gerçekleştirme, örnekleri alarak örgütün laboratuvarına getirme ve Yürütme Konseyi kararının beş yıllık süresini tamamladıktan sonra yer altı tesislerinden uzaktan izleme cihazlarını kaldırma talebini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Büyükelçi Sabbağ, “Suriye, örgütün ekibine, güvenliği ve emniyeti açısından misyonunu ve korumasını başarılı bir şekilde uygulamak için gerekli tüm olanakları sağladığını belirtirken, müfettişlerin denetlemek istedikleri tüm yerlere serbestçe ve Suriye Ulusal Komitesi’nin tam işbirliği ile sınırsız erişimini sağladığına dikat çekti.

Suriye, Yüksek Profesyonellik veya Teknik Profesyonelliği İfade Etmeyen, Bilgi Toplama Misyonuyla İlgili Çeşitli Raporların Yayınlanmasından Üzüntü Duymaktadır.

Sabbağ, “Suriye heyeti, bazı Batılı ülkelerin terör örgütlerinin suçlarını örtbas etme ve bazı Batılı ülkelerin Suriye topraklarının egemenliğine yaptıkları saldırıları kimyasal silah kullanımı iddiasıyla meşrulaştırma yaklaşımına şaşkınlığını dile getirdi.

Sabbağ, karşılığında Suriye’nin bilgi toplama misyonuyla işbirliği yapmaya ve çalışması için gerekli tüm olanakları sağlamaya devam ettiğini belirtirekn, misyonun anlaşmanın hükümlerine, doğrulama tesisinin gerekliliklerine ve çalışmaları için referans belgesine uymamasından üzüntü duyduğunu vurguladı.

Sabbağ,” heyetin Halep olayıyla ilgili son raporunun bu yanlış yöntemlerin açık bir örneği olduğunu belirtirken, araştırma heyeti, terörist saldırıların meydana geldiği ve kimyasal malzemelerin terör örgütleri tarafından silah olarak kullanıldığı konusunda örgüte bilgi verildiği yerleri ziyaret etmeyi reddederken, raporunda çarpıtılmış gerçeklik teorisine dayandı ve örgüte taraf olan iki devletin sağladığı bilgi, kanıt ve belgelenmiş bilgileri tamamen göz ardı ederek bilimsel olarak kabul edilemez” dedi.

Suriye, Herhangi Bir Suriye Kentinde veya Köyünde Herhangi Bir Zehirli Kimyasalın Kullanımını Kategorik Olarak Reddettiğini Yineledi.

Sabbağ, Duma, el Latamine, Halep ve diğerlerinin raporlarında yer alan profesyonel skandallardan sonra, bilgi toplama misyonunun bu yanlış yöntemlere göre çalışmaya devam etmesine sessiz kalmanın kabul edilemez hale geldiğini belirtti.

Sabbağ, Suriye’nin sözde soruşturma ve tanımlama ekibini kurmanın hukuka aykırılığı ve çalışma mekanizmalarını tamamen reddetmesi ve gerçekleri çarpıtmayı amaçlayan ve Suriye Hava Kuvvetlerini 2017 yılında el Latamine beldesinde toksik kimyasallar kullanmakla suçlamayı amaçlayan raporunda ulaşılan yanlış sonuçlara ilişkin tutumunu yeniledi.

Sabbağ, Yürütme Konseyi kararının, soruşturma ve tespit ekibinin raporunda belirtilenlere cevaben Suriye ve Rusya tarafından sunulan iki ulusal belgeyi kasıtlı olarak görmezden geldiğine dikkat çekerken, her ikisi de soruşturma ve tanımlama ekibinin raporundaki boşlukları ve tutarsızlıkları ortaya çıkaran bilimsel açıklamalar içerdiğini belirtti.

Sabbağ, bu taslak kararın, örgütün üye devletleri arasında örgütün geleceğini ve rolünü tehdit edecek bölünmüşlüğün güçlendirilmesine bir kez daha katkıda bulunacağını vurguladı.

Suriye, Gelişmekte Olan Ülkelere Barışçıl Amaçlarla Bilimsel Teknolojinin Aktarılmasına Bazı Ülkeler Tarafından Getirilen Kısıtlamalarla Yüzleşmek ve Onları Yasadışı Tek Taraflı Yaptırımlara Tabi Tutmak İçin Uluslararası İşbirliği Çağrısında Bulundu.

Sabbağ ayrıca, suçlamalara ve Rusya karşıtı kışkırtma kampanyasına son verilmesi, anlaşmanın hükümlerine uygun olarak onunla şeffaf pratik işbirliğinin kurulması ve bu konunun koşullarını ortaya çıkarmanın tek yolu olarak diplomatik kanallar aracılığıyla teknik ve siyasi diyalogun etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Son olarak Sabbağ, Suriye, bazı ülkelerin bilimsel teknolojinin gelişmekte olan ülkelere barışçıl amaçlarla aktarılmasına yönelik kısıtlamalar getirmesi ve başka ülkelere karşı yasadışı tek taraflı zorlayıcı yaptırımlar getirmesine yüzleşmek için uluslararası işbirliğine çağırıyor.

Çeviri: M.Y

Check Also

Üniversitelerde 1. Eğitim Dönemi Sınavları Başladı.. Yaklaşık 600 Bin Öğrenci Sınavlarını Veriyor

ŞAM – 2020-2021 Eğitim Yılı Üniversiteler 1. Dönem sınavları bu sabah devlet üniversitelerinde başladı ve …