Başbakan Arnus Homs Sanayi Odası Yönetim Kurulu İle Bir Araya Geldi

HOMS – Başbakan Mühendis Hüseyin Arnous, Humus Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, gerekli olan her şeyi güvence altına alarak ve terörizmden etkilenen sanayi ve zanaat kuruluşlarını işe ve üretime döndürmek için kolaylıklar sağlayarak, ekonomik çarkı yeniden döndürme ve ilde üretimi canlandırmanın önündeki engelleri aşmak için devlet kurumları ve özel sektörden ekonomik aktörler arasında sürekli entegrasyon ve koordinasyonun önemi ele alındı. 

Başbakan Arnus, tüm potansiyel enerjileri her alanda seferber etme ihtiyacını, odalar, sendikalar ve kuruluşların federasyonları da dahil olmak üzere tüm sektörler arasında işbirliğinin önemini vurgulayarak ekonomik abluka koşulları ve Suriye’ye uygulanan tek taraflı zorlayıcı önlemler gölgesinde halkımızın temel gereksinimlerini sağlamak için kamu ve özel sektör arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi gereğini dile getirdi. 

Başbakan, hükümetin kamu yararına olan, ithalat faturasının azaltılmasına ve alternatiflerinin bulunmasına katkıda bulunan projelerinde özel sektöre gerekli desteği sağlamaya ve karar almaya hazır olduğunu yineledi.

Toplantıda, iş dünyasına emanet edilen sosyal sorumluluk ve terör ve zalim ekonomik yaptırımlar nedeniyle Suriye’nin karşı karşıya olduğu krizleri yönetme bağlamında katkı sağlayabileceği bilincine varıldı.

Homs Sanayi Odası başkanı ve üyeleri, ildeki zanaat ve sanayi alanlarının yatırımını hızlandırma, inşaat hareketinin yeniden başlatma, göç eden ulusal sermayeyi geri getirme, Asi Nehri sularındaki kirliliği ortadan kaldırma ve çevre güvenliğini garanti eden, kirlilikle mücadele ve yenilenebilir enerji istasyonlarının kullanımının genişletilmesi ihtiyacına dikkat çekti.

Görüşmeye Sanayi Bakanı ve Başbakanlık Genel Sekreteri katıldı.

Check Also

Bakanlar Kurulu Oturumunda Elektriğin Gerçekliğinin İyileştirilmesi ve Tarım Sektörünün Gereksinimlerinin Güvence Altına Alınmasına Odaklandı

ŞAM – Bakanlar Kurulu, önümüzdeki kış döneminde elektrik sektörünün gerçekliğini iyileştirmek için daha fazla önlem …