משרד החוץ הרוסי: לאברוב וקירי הדגישו את בצוע החלטות הקבוצה הבינלאומית לתמיכה בסוריה