שני חללים בעיירה אלעדיסה בדרום לבנון

ביירות – סאנא

שני אזרחים לבנונים נפלו חלל בעיירה אלעדיסה בדרום לבנון מתקיפת רחפן ישראלי.

סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי הרחפן תקף אמש בית בעיירה אלעדיסה דבר שגרם לנפילתם חלל של שני אזרחים.