אל-מוקדאד .. המערב שותף לכיבוש בתוקפנתו על עזה והמשך תמיכתו וביטול תפקיד האו”ם

ניו-יורק- סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פיסל אל-מוקדאד הדגיש כי פשעי המלחמה והפשעים נגד האנושות שביצע הכיבוש הישראלי בתוקפנתו על רצועת עזה הנצורה, היו בחסות ובתמיכת ארה”ב ובעלות בריתה בברית נאט”ו, ובכך יהיו שותפים בתוקפנות הזו, והביע צערו לכשלון הארגון הבנ”ל למצוא פתרון צודק וכולל לשאלה הפלסטינית שיחזיר את הזכויות לבעליהם.

במכתב לוועדה העוסקת במימוש זכויותיו של העם הפלסטיני, הלא נתנות למיקוח,נערכה אמש ישיבה מיוחדת לציון היום הבינ”ללסולידריות עם העם הפלסטיני, אל-מאקדאד הדגיש כי הישות הכיבושית הישראלית מוכיחה שוב את הברבריות, התוקפנות והגזענות שלה כלפי עמנו בפלסטין הכבושה, היא ממשיכה בהפצצת רצועת עזה, ולא משאירה שום בית חולים, בית ספר או בית תפילה היו ממוקדים, בנוסף למתחמים המגוריים, והפילה 40,000 טונות של חומרי נפץ, כושר ההשמדה שווה לשלוש פצצות גרעיניות שהושלכו על הירושימה ביפן על ידי ארצות הברית, דבר שגרם למותם ולפציעתם של עשרות אלפי פלסטינים, רובם נשים וילדים, בנוסף לפשעי רצח, מעצרים והפרות זכויות אדם נגד אלפים מאנשי הגדה המערבית ושאר השטחים הפלסטיניים הכבושים.